TypeTalks 2013

2 May 2013

__

Wbrew zdrowemu rozsądkowi, ilości (a raczej niedoborowi) wolnego czasu oraz zapowiedziom horoskopu, postanowiliśmy dotrzymać danego słowa i po raz kolejny podjąć się organizacji naszego niskobudżetowego, wysokojakościowego mini-sympozjum TypeTalks. Wraz z tegoroczną, trzecią już edycją, wraca ono do swego “rodzinnego” miasta, Brna. Spodziewajcie się kameralnego wydarzenia ze wspaniałą atmosferą, wielu sympatycznych ludzi oraz świetnych prelegentów.

W planie jest między innymi seria klasycznych wykładów TypeTalks, wieczór superkrótkich, ultrademokratycznych prezentacji TypeShorts oraz trzydniowe warsztaty projektowania informacji. Całe wydarzenie ma charakter międzynarodowy, dlatego większość wykładów zostanie wygłoszona w języku angielskim. Pełen program zostanie opublikowany na początku czerwca, ale podstawowe informacje dostępne są już na stronie typetalks.org

__

Against the common sense, the quantity (or rather deficiency) of free time and the announcements of the horoscope, we decided to keep our word and once again take on the organization of our low-cost, high-class, mini-symposium TypeTalks. In its third edition, the symposium is coming back to its hometown, Brno. Expect great atmosphere, a small event with friendly colleagues, and great speakers who have something to say.

A day full of proper lectures will be preceded by an ultrademocratic evening of extrashort presentations (aka TypeShorts™) and an infodesign workshop. The conference is international in its scope and a great majority of the speakers will present in English.The full program will be published in early June, but the basic information is already available on the typetalks.org website.